top of page
Search
  • Writer's pictureNewtech Chemical Company

Mədən sənayesində koaqulyantdan istifadənin əhəmiyyəti nədir?


Mədən sənayesində koaqulyantların istifadəsi flokulyantlar qədər vacibdir və çox vaxt birlikdə istifadə olunur. Mədənçilikdə koaqulyantlardan istifadə etməyin vacib səbəbləri bunlardır:


  1. Suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması: Mədən əməliyyatları zamanı istifadə olunan suyun tərkibində müxtəlif çirkləndiricilər ola bilər ki, bu da suyun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Koaqulyantlar daha böyük hissəciklər yaratmaq üçün suda bərk hissəcikləri birləşdirir. Bu hissəciklər daha sonra çökür və suyu təmizləyir. Beləliklə, koaqulyantlar suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırır və onu içməli su standartlarına uyğunlaşdırır.

  2. Prosesin Effektivliyinin artırılması: Koaqulyantların istifadəsi mineral emalı zavodlarında proseslərin səmərəliliyini artırır. Suyun təmizlənməsi proseslərində koaqulyantlardan istifadə etməklə, bərk hissəciklərin suspenziyada çökməsi sürətlənir ki, bu da təmizləmə proseslərinin daha sürətli və səmərəli şəkildə baş verməsinə şərait yaradır. Bu yolla əməliyyat qabiliyyətini artıra və əməliyyat xərclərini azalda bilər.

  3. Suyun bərpası: Koaqulyantlar tullantı suyunu təmizləməyə kömək edir və onu təkrar istifadə oluna bilir. Bu, su istehlakını azaldır və mineral emalı zavodlarında əməliyyat xərclərini azaldır. Bundan əlavə, suyun bərpası ətraf mühitə təsirləri azaldır və yerli su ehtiyatlarının qorunmasına töhfə verir.

  4. Çirklənməyə Nəzarət: Koaqulyantlar çirkab sulardan kimyəvi çirkləndiriciləri və ağır metalları çıxarmağa kömək edə bilər. Bu, mineral emalı tullantılarının ətraf mühitə təsirini azaldır və suyun keyfiyyətini qorumağa kömək edir.

  5. Filtrləmə Effektivliyinin Artırılması: Koaqulyantlar sudakı hissəcikləri bir araya gətirir və daha böyük hissəciklər yaradır. Bu, filtrasiya prosesinin səmərəliliyini artırır, çünki daha böyük hissəciklərin filtrlərdən daha asan ayrılmasına imkan verir.

  6. Tullantıların İdarə Edilməsi və Bərpası: Koaqulyantlar emal müəssisələrində istehsal olunan çirkab suların təmizlənməsinə kömək edir. Böyük hissəciklərin çökməsini təmin edərək tullantı sularının keyfiyyətini yaxşılaşdırır və təkrar emala yararlı hala gətirir. Bu, tullantıların idarə olunması xərclərini azaldır və tullantıların atılması xərclərini azaldır.

  7. Ətraf Mühitə Təsirin Azaldılması: Koaqulyantların istifadəsi mədən əməliyyatlarının ətraf mühitə təsirlərini azaltmağa kömək edə bilər. Suyun təmizlənməsi və təkrar emalı ilə suyun çirklənməsi azalır və yerli ekosistemlərə mənfi təsirlər minimuma endirilir.

Bu səbəblərə görə koaqulyantlar mədən sənayesində suyun təmizlənməsi və tullantıların idarə edilməsi proseslərində mühüm rol oynayır və davamlı mədənçilik təcrübələrinin bir hissəsi kimi geniş istifadə olunur.1 view0 comments

Comentarios


bottom of page