top of page
Search
 • Writer's pictureNewtech Chemical Company

Suyun təmizlənməsi proseslərində edilən əsas səhvlər hansılardır?

Updated: Apr 8

Suyun təmizlənməsi mürəkkəb bir proses olduğundan, bir çox səhvlərə yol verilə bilər. Bu səhvlər suyun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə və təmizləyici sistemlərin səmərəliliyini azalda bilər. Suyun təmizlənməsində edilən ümumi səhvlərdən bəziləri:


 1. Qeyri-adekvat Təmizləmə və Baxım : Su təmizləmə sistemlərinin müntəzəm olaraq təmizlənməməsi və saxlanmaması sistemdə çirklənməyə və nasazlığa səbəb ola bilər.

 2. İşləmə Parametrlərinin Yanlış Ayarlanması : pH, temperatur, təzyiq kimi iş parametrlərinin səhv tənzimlənməsi təmizləmə sistemlərinin effektivliyini azalda bilər və suyun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.

 3. Qeyri-uyğun Proses Seçimi : Müəyyən bir su mənbəyi və ya çirklənmə səviyyəsi üçün uyğun olmayan təmizləyici proseslərin seçilməsi səmərəsizliyə səbəb ola və təmizlənmiş suyun keyfiyyətinə təsir göstərə bilər.

 4. Qeyri-adekvat Ön Müalicə : Su təmizləyici sistemlərə daxil olmamışdan əvvəl suyun lazımi qaydada təmizlənməməsi təmizləyici avadanlığın və proseslərin daha sürətli çirklənməsi ilə nəticələnə bilər ki, bu da səmərəliliyin azalmasına səbəb ola bilər.

 5. Qeyri-adekvat Koaqulyasiya və Flokulyasiya : Pıhtılaşma və flokulyasiya mərhələlərində istifadə edilən kimyəvi maddələrin qeyri-adekvat dozası və ya prosesin kifayət qədər uzun müddət davam etməməsi suyun təmizlənməsində mühüm amil ola bilər.

 6. Dezinfeksiya Prosesi Xətaları : Dezinfeksiya üçün istifadə edilən kimyəvi maddələrin qeyri-kafi dozası və ya düzgün tətbiq edilməməsi mikrob çirklənməsinə nəzarət edilməsinə mane ola bilər.

 7. Filtrləmə Problemləri : Filtrlərin qeyri-kafi filtrasiyası və ya müntəzəm təmizlənməməsi suda bərk hissəciklərin və çirkləndiricilərin çıxarılmasına mane ola bilər.

 8. Əks Osmos Proses Problemləri : Tərs osmos membranlarının lazımi qaydada təmizlənməməsi və ya saxlanmaması suyun arzuolunmaz komponentlərdən lazımi şəkildə təmizlənməməsinə səbəb ola bilər.

 9. Avadanlıq Baxımına Ehtiyatsızlıq : Müalicə avadanlığına müntəzəm texniki qulluq göstərilməməsi sistemlərdə performansın azalmasına və nasazlıqlara səbəb ola bilər.

 10. Nəzarət və Monitorinqin laqeyd qalması : Su təmizləyici sisteminə mütəmadi olaraq nəzarət etmək və monitorinq etmək vacibdir. Bu cür rutinlərə məhəl qoymamaq potensial problemlərin erkən aşkarlanmasının qarşısını ala bilər və daha böyük problemlərə yol aça bilər.

 11. Təhlükəsizlik Protokollarına etinasızlıq : Su təmizləyici qurğularda təhlükəsizlik protokollarına laqeyd yanaşmaq işçilərin sağlamlığına və ya ətraf mühitə zərər verə biləcək qəzalara səbəb ola bilər.

 12. Qeyri-adekvat Təlim və Personel Məlumatlılığı : Su təmizləyici qurğu operatorlarının kifayət qədər hazırlığı və ya əməliyyat prosedurlarına əməl edilməməsi səhv əməliyyat və nəzarət nəticələrinə səbəb ola bilər.

Bu səhvlərin qarşısını almaq üçün suyun təmizlənməsi proseslərini mütəmadi olaraq yoxlamaq, avadanlığa mütəmadi olaraq texniki qulluq etmək və personalı daim öyrətmək vacibdir. Bundan əlavə, su mənbəyinin xüsusiyyətlərinə və təmizləyici sistemlərin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq texnologiyaların seçilməsi çox vacibdir.

Bu məsələlərdə dəstək almaq istəyirsinizsə, NCC komandasından tez bir zamanda dəstək ala bilərsiniz.

0 views0 comments

Comentários


bottom of page