top of page
Search
 • Writer's pictureNewtech Chemical Company

Suyun təmizlənməsində pH səviyyəsinin mühüm rolu


Suyun təmizlənməsində pH səviyyəsi çox vacibdir, çünki suyun turşu, neytral və ya qələvi olması suyun kimyəvi xüsusiyyətlərinə və müxtəlif çirkləndiricilərin davranışına təsir göstərir. Suyun təmizlənməsində pH səviyyəsinin mühüm rol oynamasının bəzi səbəbləri bunlardır:


 1. Suda Kimyəvi Balans : pH səviyyəsi suyun turşuluğunu və ya qələviliyini müəyyən edir. pH hidrogen ionlarının konsentrasiyasını (H⁺) göstərir və suyun asidik (pH < 7), neytral (pH = 7) və ya qələvi (pH > 7) olduğunu göstərir. Suyun pH səviyyəsi suyun kimyəvi balansına təsir göstərir.

 2. Mövcudluq : pH səviyyəsi suyun istifadəyə yararlılığına təsir göstərir. Məsələn, insanlar üçün içməli su ideal olaraq neytral pH səviyyəsinə (təxminən 7) malik olmalıdır. Çünki turşu və ya qələvi su içməli su kimi uyğun olmaya və sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər.

 3. Kimyəvi Təmizləmə Prosesləri : Bir çox suyun təmizlənməsi prosesi pH səviyyəsinə əsasən işləyir. Məsələn, suyun pH səviyyəsindən asılı olaraq xlorlama kimi dezinfeksiya prosesləri təsirlənə bilər. Əgər pH səviyyəsi uyğun deyilsə, dezinfeksiya prosesi effektiv olmaya bilər.

 4. Çirkləndiricilərin həllolma qabiliyyəti : Bəzi çirkləndiricilər suyun pH səviyyəsindən asılı olaraq həll olma qabiliyyətinə görə dəyişir. Məsələn, bəzi metallar asidik şəraitdə daha çox həll oluna bilər, qələvi şəraitdə isə onların həllolma qabiliyyəti azala bilər. Buna görə də, pH səviyyəsi suda mövcud olan çirkləndiriciləri çıxarmaq üçün istifadə edilən təmizləyici proseslərin effektivliyinə təsir göstərir.

 5. Canlılar üçün uyğunlaşma : pH səviyyəsi su canlıları üçün çox vacibdir. Balıqlar və digər su orqanizmləri müəyyən bir pH diapazonunda yaşaya bilər. Balanssız pH səviyyəsi su ekosistemlərində ciddi problemlər yarada bilər.

Bu kontekstdə pH dəyəri təmizlənmə proseslərinin aşağıdakı mərhələlərinə ciddi təsir göstərir.


 1. Kimyəvi Koaqulyasiya və Flokulyasiya: Kimyəvi təmizləmə proseslərində suyun pH səviyyəsi laxtalanma və flokulyasiya proseslərinin effektivliyini müəyyən edir. Koaqulyasiya üçün optimal pH səviyyələri ümumiyyətlə 6 ilə 7 arasındadır. Bu pH diapazonunda koaqulyantlar (adətən dəmir duzları kimi alum) daha effektiv işləyir və suyun bulanıqlığı azalır.

 2. Ölçə və Turşuluğa Nəzarət: Suyun təmizlənməsində pH səviyyəsi miqyaslanma (adətən kalsium və maqnezium ionlarının çıxarılması) və turşuluğa nəzarət üçün vacibdir. Kalsium və maqnezium ionlarının çökməsi suyun sərtliyini azaldır və pH səviyyəsini tarazlaya bilir. Bundan əlavə, turşuluğa nəzarət pH səviyyəsini aşağı salmaqla əldə edilə bilər.

 3. Dezinfeksiya: pH səviyyəsi dezinfeksiya proseslərində, xüsusilə də xlorlama proseslərində vacibdir. Optimal pH səviyyələri xlorun mikroorqanizmləri effektiv şəkildə öldürməsinə imkan verir. Ümumiyyətlə, pH 6 ilə 8 arasında olmalıdır.

 4. Membran filtrasiyası və tərs osmos: Qabaqcıl su təmizləmə texnologiyaları olan membran filtrasiyası və tərs osmos proseslərində pH səviyyəsi membranın performansına təsir göstərir. Düzgün pH səviyyələri membranın uzunömürlülüyünü və suyun daha səmərəli təmizlənməsini təmin edir.

 5. Korroziyaya Nəzarət: pH səviyyəsi metal hissələrin və ya boruların suda korroziya təsirinə təsir göstərir. Optimal pH səviyyələri metal hissələrin qorunmasına kömək edir və suyun santexnika sisteminə zərər verməməsini təmin edir.

 6. Mikrob nəzarəti : Bəzi mikroorqanizmlər pH səviyyəsinə həssasdır. Buna görə suyun pH səviyyəsinin düzgün tənzimlənməsi mikrobların böyüməsinə nəzarət etməyə kömək edə bilər.

 7. İon mübadiləsi : İon mübadiləsi prosesləri suda arzuolunmaz ionları çıxarmaq və ya əvəz etmək üçün istifadə olunur. Bu proseslər pH səviyyəsindən asılı olaraq da təsirli olur. Bu səbəblərə görə suyun təmizlənməsində pH səviyyəsinə nəzarət etmək və balanslaşdırmaq sağlam və təhlükəsiz içməli suyun təmin edilməsi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.


2 views0 comments

Comments


bottom of page