top of page
Search
  • Writer's pictureNewtech Chemical Company

Universitet-Sənaye Əməkdaşlığı Çərçivəsində Apardığımız Elmi Tədqiqat


Yıldız Texniki Universiteti Bakırdere Araşdırma Qrupu ilə birgə həyata keçirdiyimiz “LC-MS/MS kəmiyyətindən sonra çirkab su nümunələrində akrilamidin təyini üçün xarici kalibrləmə, daxili standart kalibrləmə və dördlü izotop seyreltmə strategiyalarının qiymətləndirilməsi” adlı elmi işimiz. Universitet - Sənaye əməkdaşlığı, Mikrokimyəvidir Jurnalda dərc edilmişdir. Dəstəklərinə görə prof. Dr. Sezgin Bakırdere və Bakırdere Araşdırma Qrupunun üzvlərinə təşəkkür edirik.

0 views0 comments

Comments


bottom of page