top of page

Keyfiyyət Sertifikatı

NCC kimya məhsullarının tədarükü sahəsində fəaliyyətində bütün tələbləri yerinə yetirmiş və ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Sertifikatı, ISO 14001:2015 Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi Sertifikatı və ISO 45001:2018 Əməyin Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Sertifikatı almışdır. NCC - Newtech Chemical Company öz keyfiyyətini bu sənədlərlə qeydiyyatdan keçirmiş və qorumuşdur.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Kalite Sertifikaları: Sertifikalar
bottom of page