top of page
Vizyon, Missiya, Dəyərlər

Vizyonumuz - Missiya və Dəyərlərimiz

Vizyonumuz;

  • 10 ildən artıq təcrübəsi ilə ixtisaslaşdığı kimya sektorunda imza atdığı keyfiyyətli və etibarlı layihələrlə sektordakı adını və yerini hər zaman gücləndirmiş və öhdəsinə götürdüyü bütün bu layihələri uğurla həyata keçirmişdir. Ölkə daxilində və xaricdə dövlət qurum və təşkilatları ilə özəl sektor təşkilatları ilə kimya məhsulları qrupunda güclü strukturunu qoruyub saxlayaraq dünya markası olmaq.


Bizim missiyamız;

  • Birinci prioritetimiz sektorda adımıza və etibarlılığına layiq keyfiyyətli layihələr hazırlayaraq müştərilərimizin ehtiyaclarını vaxtında qarşılamaqdır. Bizim şirkət; İşçilərimizin əməyinin təhlükəsizliyini təmin edərək, xalq sağlamlığına və ətraf mühitə həssas şəkildə, müasir texnologiyadan istifadə edərək inkişaf etdirdiyi və tamamladığı infrastruktur və üst quruluş layihələri ilə daim daha da böyüməyi prinsipini mənimsəmişdir.

Dəyərlərimiz;

  • İrqinə, etnik mənsubiyyətinə, dilinə, dininə, fikrinə və cinsinə görə ayrı-seçkilik etməmək

  • Əsas insan hüquqlarına, uşaq hüquqlarına, heyvan hüquqlarına hörmət etmək və bu hüquqları pozduğu məlum olan tərəflərlə əlaqəyə girməmək.

  • Korporativ vətəndaşlıq şüuru ilə cəmiyyətə xidmət

  • Bütün fəaliyyət sahələrində ekoloji davamlılığı müşahidə etmək və maraqlı tərəflərin ekoloji məsuliyyət məlumatlılığını artırmaq

  • Ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyalardan istifadə və onların inkişafı və yayılmasının dəstəklənməsi

  • İşçilər, təchizatçılar, müştərilər, səhmdarlar və cəmiyyət üçün ən yüksək dəyərin yaradılması

  • Ən yüksək təhlükəsizlik standartları ilə işləmək

Vizyon/Misyon-Değerler: Şirketimiz Hakkında
bottom of page