top of page

Koagülantlar

Koagülantlar, koagülasyon işlemi yapmasının yanı sıra flokülasyon yardımcısı olarak da kullanılabilirler. 

Koagülasyon işlemi, partiküller arasındaki yükleri nötr hale getirilmesi, itme/çekme kuvvetlerini istenilen seviyeye ulaşmasından sonra partiküllerin stabilizesinin sağlanması işlemidir.

Koagülantlar tarafında Newfloc , Newen ve Newplus markası tescilli markalarımız arasında yer almaktadır. 

Aşağıda özellikleri belirtilen koagülantlar ve sisteminiz için en uygun ürünün belirlenmesi ve detaylı bilgi / teknik destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

• Aluminyum Sülfat (Toz, Sıvı)

• Demir(3) Klorür
• Demirsülfat

 

Koagülant
Koagülantlar: Product
PAC

Polialüminyum Klorür

(PAC)

Özellikle endüstriyel atık sularda renk giderimi ve bazı parametreleri gidermek için hazırlanmış özel inorganik bir üründür.

 

Özellikler ve Uygulamalar: Renk giderimi, koagülasyon ve KOİ giderimi açısından mükemmel bir verimlilik sağlar.

Ürün çoğunlukla boyahanelerdeki yüksek renkli boya atığının renginin giderilmesi için kullanılır. Disperse olmuş boya atıklarının arıtılması için uygun bir üründür.
Tekstil endüstrisindeki ve boyahanelerden, pigment endüstrisinden, baskı mürekkebi endüstrisinden ve kâğıt endüstrisinden gelen atık suları arıtmak için de kullanılabilir.
Kağıt ve kağıt hamurunun retensiyon maddesi olarak üretim sürecinde de kullanılabilir.

Poliadadmak

Polidadmak

Özellikle içme ve atık suların arıtılmasında çok yüksek oranda etkilidir. Koagülant olarak kullanılmaktadır.

Özellikler ve Uygulamalar:
Polidadmak, katyonik bir kuaterner amonyum polimeridir. Suda tamamen çözünür. Güçlü katyonik radikaller ve aktif adsorbent radikali içerir. İçerdiği radikal ve adsorbentlerden dolayı atık sudaki askıda katıları ve negatif yüklü suda çözünür maddeleri, elektro-nötralizasyon ve adsorpsiyon köprüleme yoluyla topaklaştırabilir.

Flokülasyon öncesinde, renk gideriminde, alglerin öldürülmesinde ve organik maddelerin yok edilmesinde iyi sonuçlar verir.

İçme suyu, ham su ve atık su arıtımı proseslerinde koagülant (flokülasyon yardımcısı) olarak kullanılabilir. Ayrıca, bazı endüstrilerde yüzey aktif madde olarak da kullanılabilir.

PACS

Polialuminyum Klorür Hidroksit Sülfat (PACS)

Özellikle endüstriyel atık sularda renk giderimi ve bazı parametreleri gidermek için hazırlanmış özel inorganik bir üründür.

Özellikler ve Uygulamalar: Renk giderimi, koagülasyon ve KOİ giderimi açısından mükemmel bir verimlilik sağlar.

Ürün çoğunlukla boyahanelerdeki yüksek renkli boya atığının renginin giderilmesi için kullanılır. Disperse olmuş boya atıklarının arıtılması için uygun bir üründür.
Tekstil endüstrisindeki ve boyahanelerden, pigment endüstrisinden, baskı mürekkebi endüstrisinden ve kâğıt endüstrisinden gelen atık suları arıtmak için de kullanılabilir.
Kağıt ve kağıt hamurunun retensiyon maddesi olarak üretim sürecinde de kullanılabilir.

Renk Giderici

Renk Giderici

Ürünlerimiz özellikle endüstriyel atık suların rengini ve çeşitli parametreleri gidermek için hazırlanmış özel organik polimerik bir üründür. 

Özellikle renkli tekstil atık suların rengini gidermede ve ağır metal içeren atık suları gidermede çok yüksek oranda etkilidir.

Özellikler ve Uygulamalar: Renk giderici bir disiyandiamit formaldehit ürünü olmasının yanı sıra formaldehit içermeyen organik formları da bulunmaktadır. Renk giderimi, koagülasyon ve KOİ giderimi açısından mükemmel bir verimlilik sağlar.

Ürün çoğunlukla boyahanelerdeki yüksek renkli boya atığının renginin giderilmesi için kullanılır. Disperse olmuş boya atıklarının arıtılması için uygun bir üründür.
Tekstil endüstrisindeki ve boyahanelerden, pigment endüstrisinden, baskı mürekkebi endüstrisinden ve kâğıt endüstrisinden gelen atık suları arıtmak için de kullanılabilir.

Poliamin

Poliamin

Özellikle atık suların arıtılmasında çok yüksek oranda etkilidir.

 

Koagülant olarak kullanılmaktadır.

Özellikler ve Uygulamalar:
Poliamin, farklı endüstrilerde çeşitli sıvı-katı ayırma işlemlerinde birincil pıhtılaştırıcı ve yük nötralizasyonunu sağlayan, etkili bir şekilde çalışan farklı molekül ağırlığına sahip sıvı katyonik polimerlerdir.

Ürün, düşük bulanıklı atık su ve içme suyunu arıtmak için polialüminyum klorür veya alüm gibi inorganik koagülantlarla karıştırılarak da kullanılabilir. Kağıt üretiminde anyonik atıkların tutulması için de kullanılabilir.

Ağır Metal Gidericiler

Ağır Metal Gidericiler

Ürünlerimiz özellikle endüstriyel atık sularda bulunan ağır metallerin giderimi için hazırlanmış özel organik ve inorganik yapıda ürünler grubudur. 

 

Özellikle proses sonucundaki atık suyunda ağır metal bulunan işletmelerin arıtma tesislerinde maksimum verim sağlamaktadır.

bottom of page