top of page
Vizyon, Misyon, Değerler

Vizyon - Misyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz;

  • 10 yılı aşan tecrübesi ile uzmanlaştığı kimya sektöründe imza attığı kaliteli ve güvenilir projelerle ismini ve sektördeki yerini daima sağlamlaştırarak, yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına karşı taahhüt ettiği tüm bu projeleri başarıyla yürütmek ve güçlü yapısını koruyarak, kimyasal ürünler grubunda dünya çapında bir marka haline gelmektir.


Misyonumuz;

  • Sektördeki isim ve güvenilirliğine yakışır kalitede projeler hazırlayarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak ilk önceliğimizdir. Şirketimiz; çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlayarak, kamu sağlığına ve çevreye duyarlı bir şekilde ve modern teknoloji kullanımıyla geliştirip tamamladığı alt ve üst yapı projeleri ile hep daha da büyümek ilkesini benimsemiştir.

Değerlerimiz;

  • Irk, etnik köken, dil, din, kanaat, cinsiyet ayrımcılığı yapmamak

  • Temel insan haklarına, çocuk haklarına, hayvan haklarına saygı duymak ve bu hakları ihlal ettiği bilinen taraflarla ilişkiye girmemek

  • Kurumsal vatandaşlık bilinciyle topluma hizmet etmek

  • Çevresel sürdürülebilirliği bütün faaliyet alanlarında gözetmek ve paydaşlarının çevresel sorumluluk bilincini artırmak

  • Çevre dostu teknolojileri kullanmak, bunların gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemek

  • Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, pay sahipleri ve toplum için en yüksek değeri yaratmak

  • En yüksek güvenlik standartlarıyla faaliyette bulunmak

Vizyon/Misyon-Değerler: Şirketimiz Hakkında
bottom of page