top of page
Poliakrilamid (Flokülant)

Poliakrilamid ( Flokülant )

Poliakrilamid CAS NO.: 9003-05-8

Flokülant ve polielektrolit olarak da bilinen poliakrilamid, 3 farklı kimyasal özellikte ve 2 farklı türde bulunmaktadır. 

​Anyonik, katyonik ve non-iyonik olmak üzere 3 farklı kimyasal yapıda bulunan poliakrilamidler, hem toz hem de emülsiyon formunda tedarik edilmektedir.​ 

Ana kullanım alanı çamur susuzlaştırmadır. Atık su ve içme suyunun arıtılması için kullanılabilir. Kâğıdın kuru ve ıslak mukavemetini arttırmak ve küçük liflerin ve elyafların oranını arttırmak için kağıt yapımında kullanılabilir.

Dünya'daki diğer büyük kullanım alanı ise petrol, gaz ve sondaj üniteleridir. Burada viskozite, kıvam arttırıcı olarak kullanılmasının yanında petrol sondajı sonrasında çıkan sulu çamurun susuzlaştırılmasında kullanılmaktadır. 

Flokülantlar tarafında Newen ve Newfloc markaları tescilli markalarımız arasında yer almaktadır.

Sisteminiz için en uygun ürünün belirlenmesi ve detaylı bilgi / teknik destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. ​

Anyonik Poliakrilamid (Flokülant)

Anyonik Poliakrilamid (Flokülant)

Anyonik poliakrilamid, akrilamidin sodyum akrilat ile hidrolizi sonucu oluşmaktadır. Homo polimer ve ko-polimer şeklinde formları olmasının yanı sıra bağlanma biçimlerine göre lineer, dallanmış ve çapraz bağlı olarak da yapıları mevcuttur.

Çözünme süresi, suyun özelliklerine ve hazırlanan konsantrasyona bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Uygulaması tipi ve aplikasyona göre farklı iyonite ve moleküler ağırlığında ürünler kullanılabilir. Bu ürün santrifüj dekantör, filtre pres, belt pres, daf üniteleri ve geotekstil uygulamalarında ve maden atık barajı çamur dolum sistemlerinde kullanılabilir.

Ana kullanım alanı çamur susuzlaştırmadır. Endüstriyel atık suların ve içme sularının arıtılmasında flokülasyon (yumaklaştırma) amaçlı kullanılabilir.

Katyonik Poliakrilamid (Flokülant)

Katyonik Poliakrilamid (Flokülant)

Katyonik poliakrilamid, akrilamidin, DAC (akriloiloksietiltrimetil amonyum klorür) ile hidrolizi sonucu oluşmaktadır. Homo polimer ve ko-polimer şeklinde formları olmasının yanı sıra bağlanma biçimlerine göre lineer, dallanmış ve çapraz bağlı olarak da yapıları mevcuttur.

 

Çözünme süresi, suyun özelliklerine ve hazırlanan konsantrasyona bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Bir flokülasyon ajanı olarak, esasen endüstriyel katı-sıvı ayırma işlemi, berraklaştırma, yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma proseslerinde kullanılır. Bu ürün santrifüj dekantör, filtre pres, belt pres, daf üniteleri ve geotekstil uygulamalarında  ve maden atık barajı çamur dolum sistemlerinde kullanılabilir.

Belediye (kentsel) atık su arıtma, evsel atık arıtımı, kâğıt üretimi, gıda prosesi, petrokimya, metalürji, boyama, şeker endüstrisi ve her türlü evsel / endüstriyel atık su arıtımında flokülant (yumaklaştırıcı) olarak kullanılır.

Non-İyonik Poliakrilamid (Flokülant)

Non-İyonik Poliakrilamid (Flokülant)

Noniyonik poliakrilamid, akrilamidin polimerizasyonu sonucu oluşmaktadır. Homo polimer ve ko-polimer şeklinde formları olmasının yanı sıra bağlanma biçimlerine göre lineer, dallanmış ve çapraz bağlı olarak da yapıları mevcuttur.

 

Çözünme süresi, suyun özelliklerine ve hazırlanan konsantrasyona bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

 

Bu ürün serisi yüksüz bir yapıya veya düşük iyon derecesine sahiptir. Bu ürün santrifüj dekantör, filtre pres, belt pres, daf üniteleri, geotekstil uygulamalarında ve maden atık barajı çamur dolum sistemlerinde kullanılabilir.

 

Ana kullanım alanı çamur susuzlaştırmadır. Endüstriyel atık suyun arıtılmasında ve içme suyunun arıtılması proseslerinde flokülasyon (yumaklaştırma) amaçlı kullanılabilir.

bottom of page